Monday, April 2, 2012

Kõiksus

Nimetame seda Tervikuks, Kõiksuseks või Jumalaks.

Oma tuumas on Universum üks - selle sügavaim teadvus tunneb korraga kõike, mida keegi kuskil tunneb. Mateeria füüsikalises mõttes on väikeste, algeliste hingede kogum, hinged on keerukamad ning arenenumad algosakesed. Fundamentaalselt on hinged ilmselt erinevad, eri tüüpi, jaotudes tasanditeks, olemuslikeks seosteks jne..; karmiliselt on hinged arenevad ning millegi poolest on nad sarnased, käitudes samas olukorras alati sarnaselt. Tuum on see osa tegelikkusest, mis seostab üheks kõik, mis on - see on Universumi sügavaim alge, kus kõik on üks. Tuuma "ümber" paljudimensioonilises ruumis on mateeria, mis muundub. Kõik muutuv on mateeria (matter, mother=ema, yin) ning kõik teadus, metafüüsika ja muutumatud loodusseadused on yang, see on omnipresentne ja omnipotentne jõud. Gnosis, kirgastumine, kristuse-teadvus - armastuse kaudu muunduvad paljud eluvormid üheks; iga kirgastunud ja seega kõiksust armastav eluvorm tajub ennast suurema olendi osana, mis koosneb kõikidest kirgastunud eluvormidest. On olemas muutumatud loodusseadused, ent need, mida tunneme, on ilmselt pika sünergiaprotsessi tulemus - ning me viime seda sünergiat järjest kõrgematele tasanditele ning läbi kõikvõimalike kogemuste muutub see järjest kindlamaks, sujuvalt hakkab toimima liikumine, mis järjest enam pakub suurimat naudingut dharma alusel.

Teades, et Tuum kogeb kõike, mida kogeb ükskõik, kes - ja mõeldes, kuidas Tuum võiks kogeda kahe inimese omavahelist suhtlust, mis on tema jaoks üks teadvusprotsess - saab selgeks, et arenedes suurema naudingu suunas ning omades sarnast tahet inimese või loomaga, ehkki lõputult rikkalikumat, peab Tuum toimima järgmiselt:
  • Isikliku naudingu suurendamine tähendab kõikide eluvormide soodustamist, mille nauding, tähenduslikkus ja kunst on kõrge.
  • See tähendab, et kui ühel eluvormil on üks pool naudingust ja teisel teine, siis tuleb neist luua sümbioos ning seni hoida neid mõlemaid; sümbioosi moodustudes hakkab see levima ja kasvama ning toimub transformatsioon, kus kahe headest külgedest moodustub üks terviklikum hea.
  • Kuna Tuum on üks, siis see eeldab kõikidelt eluvormidelt armastust - armastus on parim liikumine terviku jaoks.
  • Kuna arengu lõpppunktis peab iga ruumiosa vastutama enda eest nii suurel määral, kui võimalik, siis toetab Tuum tugevamaid - neid, kelle kollektiiv võiks saada veelgi tugevamaks.
  • Tuuma ühisteadvus enda tahtega loob pidevalt juurde sünergiat. Teisalt loob sünergiat matemaatiline printsiip - kuna Tuuma looming on meie jaoks universaalne tõsiasi, loogikaväidete alus, siis viib matemaatika ja loogika paratamatult tõdemusteni, mis on osa tervikust, ning terviku toimimine avaldub ruumi matemaatilises analüüsis justkui fundamentaalse paratamatusena.
  • Tuuma jaoks on surm ja häving lihtsalt muunduvad vormid ja suur valu, mida transformeerudes tuleb kogeda. Selle lõplik suund on nauding igas ruumipunktis korraga; nauding, tähenduslikkus, kunst ja elutervis - selle nimel toob see ohvreid. Siiski väärtustab see kõike, mis on - ja toetab selle kasvu ja paljunemist, mis on tugevam ja armastavam. Armastus on seda kõrgem, mida rohkemat see hästi hõlmab - hea hõlmamine on see, et pakub sellele parimat. Kogu mateeria muutub ajaloo miljardite aastate jooksul üheks hiiglaslikuks teadvuseks, ehkki sellesse jäävad ka osad, millest igaüks ajab just oma parimat asja ning on lakkamatus seikluses. Siiski on sellel naudingul järjest uued astmed, kus sünergia muutub universaalsemaks ja terviklikumaks - ja transformatsioonid on tihti valusad, igal uuel astmel.
Kui leida see loogika, siis saab aegamööda hakata arendama mõistmist sellest. Sellega seotud ja sellest järelduvad nähud on reaalsed - suurendades enda tugevust, armastust ja alandlikkust, muutub elu järjest voolavamaks ja sümbiootilisemaks, tekib silmnähtav ja püsiv sünkroonsus, mis on üks parimaid kogemusi, mis elus võib olla ..elades sisse suuremasse ühisteadvusse, saame osa selle naudingust, mis on suurem, kui ühe inimese nauding kunagi olla saaks.

No comments:

Post a Comment