Tuesday, April 13, 2010

Kuidas astuda vaimsesse salaliitu?

Maailm kubiseb salaliitudest. Üldiselt tuleb teada, milline see liit on, kuhu tahad astuda - mida see oma liikmelt eeldab. Ma toon välja mõningad jooned, mis iseloomustavad vaimset salaliitu, kuhu mina tahan kuuluda - ja seega ka seda, mida see minult oodata võiks. See ei pruugi olla vaimne salaliit - selline sõnastus näitab pigem tähendust, mida ma ideaalis sellele omistaks -, vaid ka sõpruskond, ring, võib-olla isegi ajutiselt moodustunud salaliit; kuna inimesed on oma kõrghetkedel teatud perioodilises rütmis, on ka palju liitusid, mis eksisteerivad perioodiliselt (ühel tuntud salaorganisatsioonil pidi olema päritava liikmestaatusega allüksus, mis eksisteerib iga saja aasta järel ühe aasta).

"Ma tahan, et selle liikmed oleks läbinägelikud ja võimelised mitteverbaalselt suhtlema"

Iseenesestmõistetavalt pean ma ise vastama kõigele, mida sellise liidu liikmelt oodatakse - ma ei saa, definitsiooni kohaselt, astuda sellisesse liitu, kui ma ei pinguta tulemuslikult, et olla läbinägelik ja võimeline mitteverbaalselt suhtlema. Iseenesestmõistetavalt, kui ma tahan astuda kvaliteetsesse seda tüüpi vaimsesse salaliitu, siis ei kommunikeeru see verbaalselt, et ma sinna astun - ja ei saa ka olla mingeid piiranguid välja astumisele, mis tuleneb sellest tingimusest pisut vähem triviaalselt.

Iseenesestmõistetavalt, kui ma tahan, et see liit koondaks tõeliselt läbinägelikke inimesi, pean ma olema tõeliselt vastav kõigele sellele, mida sellise liidu liikmetelt ootan; mida puhtamalt ja teesklusevabamalt ma sellele kõigele vastan, seda enam saan oodata ligipääsu liidule, mille liikmed on tõeliselt läbinägelikud. Samuti, mida sügavamalt ma nendele tingimustele vastan ja mida vähem ma näen vaeva, et neile väliselt vastata - teeseldes midagi, mida ma olen -, seda kindlam saan ma olla, et ma ei muutu kergesti millegi liikmeks, mis on siiski pealiskaudne. Tihti ka asjad, mis sügavamalt kannavad mingit väärtust või ideed, tunduvad pealiskaudselt sellega lausa vastuolus olevat, sellised on vastuolud stereotüüpide ja sisuliste asjade, rituaali ja selle eeskuju, teooria ja praktika vahel.

"Ma tahan, et see liit kannaks tõelisi, tugevaid väärtusi"

Järelikult pean iseendas arendama tugeva vastutustunde, võime nende väärtuste nimel ka muude väärtuste saavutamises järeleandmisi tegema. Kanda tõelisi väärtusi ei ole võimalik, olemata valmis askeesiks paljudes muudes olulistes asjades, ehkki selles tuleb leida tasakaal - ja seejärel tervik, kus kõik väärtused, kuitahes vastuolulised pealispinnal, on seotud ühtseks, tugevaks tervikuks. See on väga suur ülesanne ning ilmselt ei saa keegi võtta alguses eesmärgiks kuuluda mingisse väiksesse geeniuste või prohvetite liitu, kes selle teoks on teinud; sellised liidud eksisteerivad läbi sajandite ja maailma, kirjanduse, vihjete, telepaatia ning ühise teadlikkuse näol.

"Ma tahan, et see liit oleks ühtne ja kooskõlas"

Järelikult pean ennast kõrvalt vaatama, leidma teiste inimestega ühised baasväärtused, leidma ülejäänud pingutuseks valmis inimestega ühised baasväärtused, teadvustama neid ning võtma need üheseks, teesklusetuks aluseks kogu oma tegevusele.

"Ma tahan, et selle liidu uskumused oleks tugevad, tõesed, paindlikud ning tegelikkust ja empiirilist teadmist arvestavad, uute avastustega ülikiiresti kohalduvad"

Järelikult pean jõudma filosoofilise tarkuseni tõestustest ja tõesuse hindamise alustest, harjumuseni iga fakti isiklikult kontrollida, kuitahes levinud ja mainstream uskumus see ka ei oleks, võimeni enesekriitikaks ning üldiseks kriitikaks.

"Ma tahan, et see liit oleks vana ja rahvusvaheline, ülemaailmne"

Järelikult pean ületama kultuuride piirid, uurima kõikide kultuuride baasuskumusi, leidma terviku, mis neid kõiki koondaks - sõnaga, tegema väga palju tööd. Järelikult pean loobuma usulisest, rassilisest või rahvuselisest diskrimineerimisest, lähtuma ainult inimese väärtustest - arvestades, siiski, mõistlikul määral ka asjaoluga, et usk ja keskkond kindlasti mõjutavad inimeste väärtusi ning on sekte, millesse kuuluva inimese väärtused on üsna kindlasti ühes või teises suunas kallutatud. Suurte traditsioonide puhul, kuhu kuuluvad terved rahvad, ei ole selline asi võimalik - ehkki see võib olla võimalik nende paljude väiksemate voolude puhul.

"Ma tahan, et mind aksepteeritaks ja tunnustataks teiste liidu liikmete poolt"

Järelikult tuleb anda väljundit, olgu see siis vaimne ja nähtamatu, sõnaline-heliline kunst ja kirjandus, materiaalne väärtus või teadustöö. See peab olema suunatud liidu väärtustele, tugevalt tagama selle põhimõtete realiseerumist.

"Ma tahan, et see liit hoiaks tugevalt kokku"

Ainus võimalus on õppida tugevalt toetama kõike ja kõiki, mis ja kes on kooskõlas valitud väärtustega; aksepteerima ja toetama ka paljut muud, võtma neid väärtusi tugevalt inimeste hindamise aluseks.

Alati peab küsima, mis moodi hoiab kokku - toetab reklaami ning suhtumise kujundajana, toetab materiaalselt, toetab psühholoogiliselt ja emotsionaalselt, vahetult?

"Ma tahan, et see liit oleks vaba ja lähtuks sisemisest sunnist, mitte välistest ootustest"

Ainus võimalus on ennast kehtestada, mitte aksepteerida sundust, olles siiski arvestav ja paindlik; mitte valida juhte ega püüda kedagi sundida "liikmeks astuma", sest liikmeks astuda ei saa - igaüks, vastavalt oma arusaama ja tahte määrale, kas on liige või ei ole, on liige rohkem või vähem. Ainult ilma nime, põhikirja ja juhita liit saab olla tugev, panna vastu misiganes katsumustele ning jääda alati püsima, ainult selline liit kestab iidsetest aegadest inimkonna viimaste päevadeni või kauem.

"Ma tahan, et see liit oleks olemas"

Kinnitan, et inimesi, kes lähtuvad sellistest põhimõtetest, on olnud läbi ajaloo. Enamuse selliste tippteadlaste, filosoofide, poliitikute, kirjanike ja kõigi teiste alade ja harude esindajate leitavatest töödest leiab tugevat ühtekuuluvustunnet; müstikute töödest, aga ka filosoofide ja teadlaste töödest, üheseid viiteid liidule - kuna loeb tegu ja mitte nimi, siis ei ole sellele võetud nime. Selle põhjal, kuidas üks või teine seda iseloomustab, saab teha palju järeldusi - siiski ei määra see kunagi asja sisu, sest kõige tugevam liit on see, millest ei räägita, mida ei nimetata ning millel puudub ajalugu, dokumendid, lepingud ja tšekid. Siiski, ilma kahtluseta - liit, mis vastab neile ja paljudele teistele tunnustele, eksisteerib. Sellest räägitakse ikka ja jälle. Selle liikmeid ei seostata liitude või salaühingutega, ent igaüks neist tunnetab sisimas enda kuuluvust sama selgelt, kui enda olemasolu. Tunnetab seda, et vastab sellele kõigele sügavalt, järelikult kuulub sellesse liitu - ja keegi ei küsigi, kas selle liidu liikmeid on üks, sada või miljon. Ent kirjanduses leidub palju viiteid, mis näitavad, et eksisteerib üks väga suur liit, mis on eksisteerinud juba väga kaua ning mida on võimatu purustada - isegi selle liikmed ise ei oskaks tihti nimetada kümmet teist elavat liiget. Tänu aluste teaduslikkusele, põhjendatusele ja sügavale läbikaalutusele saab selline liit tegutseda ja reageerida ühtse jõuna, pidada silmas paljusid ajaloolisi märke; tänu liidu liikmete kõrgetele nõudmistele on see tugev isegi siis, kui sinna kuulub ainult 0.001% maailma elanikkonnast. Ent, empiirilise kogemusena - neid, kes seda tunnetavad ja järgivad, on siiski rohkem.

4 comments:

 1. Tahad astuda olematusse ja mis siis edasi saaks!?

  ReplyDelete
 2. See on tegelikult loogika mäng siin pooleldi. Gnostitsism on selline liit; kristluse ja budismi esimesed õpetused räägivad just sellisest liidust - paljud on sellest unistanud, paljud rääkinud ja paljud oma mõtetes sellesse astunud. See liit ei ole olematu - see lähtub analüütilisest-intuitiivsest tööst, parima võimaliku liidu kirjelduse ja eeltingimuste leidmisest. Kui see on parim võimalik liit, siis tõenäosus, et sellise matemaatilise ideaalini on jõudnud paljud ja sellesse astunud, on sisuliselt 100%. Nii, et selles ei ole midagi olematut.

  Kirjeldan siin üksikuid jooni, mis peaksid olema iseloomulikud liidule, mida võiks tahta inimene, kes on huvitatud asjade arengust teatud ideaalide - hüve, teadmise ja heaolu - suunas. Need ideaalid on klassikalised, tuntud ja paljude poolt tunnustatud. Seega on sellisele liidule võimalik leida põhjendatud, tugev kirjeldus - milline see võiks olla - ja igaüks, kes hakkab otsima, jõuab sarnase kirjelduse.

  Selles erineb see liidust, mis on isiklike, kooskõlastamata ja eetilisuse filtritest läbi laskmata ambitsioonide tulemus; ka väikestest liitudest, mis lähtuvad rahvustest, kirikutest või organisatsioonidest - näiteks teadlaste liit, teaduse põhialused, on analoogne; see lähtub küll ühest eesmärgist, ent sinna kuuluvad lihtsalt kõik, kes seda ja selle saavutamiseks (tõestatult) vajalikke eeltingimusi järgivad. Kedagi ei saa vastu võtta ega välja lisata, kuna liidu kuuluvustingimus ei ole mitte pass, vaid karakter.

  ReplyDelete
 3. Selles mõttes, et ma võtan aluseks - paljud filosoofid, müstikud, teadlased, usuinimesed on rääkinud teatud alustel põhinevatest liitudest. Neid aluseid on võimalik teatud viisil kokku võtta.

  Siin on ka lihtne skeem - tavapoliitikud peavad poliitilist võitlust vastandlike huvide vahel; keegi ei hakka näiteks 40 aasta pärast kuidagi järgima mingit tänase päeva mahhinatsiooni, mille tagamaaks on mingi kindla asja saamine enda valdusse vms., sellised poliitilised mõjud on ajutised, nõrgad ja nende taga ei ole liitu - igal erineval jõul on erinevad huvid, mis võivad kaootiliselt mingites punktides kokku sobida, vastanduda või üsteisest mitte sõltuda.

  Samas on palju teadlasi ja poliitteoreetikuid, kelle tööd on hoopis teist laadi - need loovad teatud alused ja mõjutavad asju veel tuhandeid aastaid hiljem (budism, kristlus oma väga otseste mõjudega poliitikale oleks triviaalsed näited). Tänu oma erapooletusele leiavad need palju toetajaid ja moodustavad liitusid. Osad sellised liidud muunduvad kirikuteks, kaotades osaliselt esmased eesmärgid ja omandades väga isiklikud huvid, kohati ka vastavad mahhinatsioonid - viimane viib neid pisut kursist kõrvale, aga erinevatel viisidel kursist kõrvale kalduvad suuresti erinevad vähemused. Ka erinevad poliitilised jõud võivad omada ühishuvi, ent seegi võib olla taotlus, mis ei mõjuta selliseid püsivamaid hoovusi. Ja päris ulatuslikud ja kauakestvad liidud võivad omada kummalisi huve. Aga kõik see on müra, millele moodustub foon, milleks on ikkagi püsiväärtused - ja nende väärtuste loojad, arendajad ja kultiveerijad on ühtne liit, kuna neil puudub huvide konflikt. Järeldus - kui mingi liit on inimesele üldomane ning selle reeglid ei põhjusta huvide konflikti, siis see liit eksisteerib. Paljud muud liidud on selle moonutatud peegeldused. Ja see on puhas loogika, kui nii võtta. Pluss natuke empiirilist kogemust, kuna ma tean ka nimeliselt inimesi, kes on samu seisukohti avaldanud ja keda sa kindlasti koolis õppinud oled ;)

  ReplyDelete
 4. Aa ja edasi ...edasi, nagu ikka :) Või äkki natuke paremini inimesi valides - mis puudutab teatud küsimusi? Või äkki natuke paremaks inimeseks saades - mis puudutab teatud aspekte. Ma usun, et see tekst oli pigem inspireeriv, kui midagi väga ultimatiivset - võid kogu seda artiklit kunsti, mitte teadusena käsitleda ja see käsitlus oleks ainult autentsem.

  ReplyDelete