Saturday, March 20, 2010

Evolutsioon

Tsiteerin ühest kirjast, kus see hästi välja tuli:

Sotsiaalne evolutsiooniteooria, millest ma ise lähtun, baseerub budistlikul arusaamal tsüklitest, samuti läänelikumal arusaamal ajaloo kordumisest.

Ajaloos jäävad korduma jätkusuutlikud asjad - ja neist ajalugu koosnebki. Kui vaadelda seda hirmu, siis see hirm paneb tegema samu asju, mis selle hirmu põhjustasid - hirm konflikti ees Venemaaga paneb otsima/põhjustama konflikti Venemaaga ning seda võimendama. Samas, igasugusel konfliktil võiks olla tulemus - konflikt võiks lahendada konfliktse situatsiooni, mis on eluterve konflikt.

Minu arusaam sotsiaalsest evolutsioonist on see, et jäävad "sotsiaalsed eluvormid" või struktuurid, mis on jätkusuutlikud. Näiteks konflikt, mille mehhanism on selline, et see suudab iseennast taasluua, kordub ajaloos järjekindlalt; konflikt, mis suudab paljuneda - põhjustada ka mujal sarnast konflikti - omab tugevat eelist säilimiseks. Kunagi kirjutasin "metamajanduse" teooria ühes foorumis - mis oli metam, kui tavapärased metamajanduse teooriad, kuna taandus hüvele ja mitte rahale ega tootmisele -, kus kirjeldasin strateegiaid selliste struktuuride muundamiseks; usun, et see peaks olema teadlik tegevus. Loomulikud reaktsioonid teatud konfliktidele - ja nende hulgas on oluline koht hirmul baseeruvatel reaktsioonidel - on reeglina täpselt need, mis seda konflikti taasloovad, sest sellised konfliktid, mis suudavad ennast hirmu ja inimlike instinktide toetusel taasluua, on valdav osa "ellujäänud" konfliktidest.

Minu evolutsiooniteooria käsitlus ongi suuresti selline, mis on üleüldisem, kui tavapärane - ma usun, et evolutsiooniteooria on matemaatikateooria, mitte loodusteaduslik teooria, ning sellisena saab seda laiendada kõikidele kausaalsetele süsteemidele, mis vastavad teatud tingimustele; need tingimused on sedavõrd üldised, et neile vastavad pea kõik võimalikud kausaalsed süsteemid, mis sisaldavad aega ja ruumi.

---------------------------------------

See tähendab:

Kui luua suvaline aega, ruumi ja kausaalsust sisaldav süsteem ja suuta sinna tekitada asju, mis iseennast taastoodavad või paljunevad, siis need asjad jäävad püsima; samuti, kui need tekivad iseeneslikult. Mis on veel minu arusaamade juures evolutsioonist täiendav, on see, et see kehtib suvalise valitud paradigma piires. Ruumist ja ajast, samuti mõistete süsteemist võib teha misiganes teisenduse ja selles teisenduses kehtib ka evolutsiooniteooria - ja seda kõikidel erinevatel tahkudel ja tasanditel. Samuti võib näiteks teaduse arengut vaadelda evolutsioonina, kus on teooriad, nende mutatsioonid ja keskkond - keskkond on selline, et teooria jääb ellu, kui kellelgi sellest kasu on.

1 comment:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete